Opća bolnica Zadar sredstvima Ministarstva zdravstva u iznosu od 1.223.633,83 kn nadogradila je postojeći EBUS sustav. EBUS, EBUS/TBNA, je invazivna dijagnostička pretraga s kojom se preko kontrole ultrazvuka i ultrazvučnog konveksnog bronhoskopa (CP-EBUS) pregledavaju limfni čvorovi. Prilikom dijagnostike s konveksnim bronhoskopom, sustav omogućuje identifikaciju vaskularnih i cističnih struktura pomoću tri vrste dopplera. EBUS-TBNA je pretraga u kojoj se dijagnosticirani limfni čvorovi punktiraju uz pomoć transbronhalne aspiracijske ili biopsijske igle kako bi mogli dokazati malignost ili benignost samog limfnog čvora.

Opća bolnica Zadar navedenom nadogradnjom dobila je najsuvremeniji ultrazvuk s mogućnošću davanja kontrastnog sredstva, ultrazvučni konveksni bronhoskop (CP-EBUS) i radijalnu mini probu za dijagnostiku periferalnih lezija u plućima (RP-EBUS). Radijalna proba (RP- EBUS) omogućuje prikaz slike dišnih puteva i okolnih struktura u projekciji od 360 stupnjeva. Sama pretraga se izvodi postavljanjem distalnog dijela bronhoskopa u područje koje želimo pregledati. Nakon toga kroz radni kanal bronhoskopa uvodimo mini probu i provodimo ultrazvučno skeniranje područja koje nas zanima. Mini proba ima mogućnost skeniranja/prodiranja do 5 mm te se može proširiti u subsegmentalne bronhie, omogućujući vizualizaciju perifernih intrapulmonalnih čvorova.

Ovaj kompletni sustav pruža bržu, jeftiniju i najučinkovitiju metodu u postavljanju dijagnostike karcinoma pluća.