Sveučilište u Zadru donijelo je dvije odluke kojima će se studentima s područja zahvaćenih potresom, odnosno Sisačko-moslavačke županije uvelike olakšati uvjeti studiranja.

- Pozivaju se redoviti i izvanredni studenti preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zadru koji imaju prebivalište na potresom zahvaćenim područjima, a kojima je:

- stambeni objekt s adrese prebivališta teško oštećen ili

- čiji su roditelji ostali bez posla ili

- koji žive u obiteljima s niskim primanjima,

da se prijave za dodjelu jednokratne novčane potpore ili za oslobađanje od plaćanja dijela financijskih obveza putem linka.

Također, redoviti studenti preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zadru s potresom zahvaćenih područja, oslobađaju se plaćanja financijskih obveza koje proizlaze iz školarina (plaćanje prema ponovo upisanim ECTS bodovima ) i upisnine, od dana potresa do 30. rujna 2021.

Izvanredni studenti preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zadru koji imaju prebivalište/boravište na potresom zahvaćenim područjima, oslobađaju se plaćanja školarine, upisnine i drugih financijskih obveza od dana potresa do 30. rujna 2021.