Zadarska ispostava Državnog inspektorata mora iseliti iz zgrade koju je Država darovala Zadarskoj županiji. Iako su još u rujnu dobili dvije ponude privatnih vlasnika prostora, odluka o tome gdje će preseliti i koliko će plaćati zakup, kojeg do sad nisu plaćali, još se ne zna.

- Na Javni poziv ponude su dostavila dva ponuditelja. Nakon pregleda i ocjene pristiglih ponuda Zahtjev za izdavanjem suglasnosti za zaključenjem Ugovora o zakupu nekretnine u Zadru poslan je na nadležno postupanje Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine s obzirom na to da prema odredbama članka 46. stavka 8. Zakona o upravljanju državnom imovinom Državni inspektorat ne može sklopiti ugovor o zakupu s trećim osobama bez suglasnosti spomenutog Ministarstva, napisali su nam iz sjedišta Državnog inspektorata gdje se vodi taj proces.

Neslužbeno doznajemo da je jedan od ponuđenih prostora do sad bio trgovački na Bokanjcu, a drugi zdravstveni uz Murvičku ulicu. Oba prostora koje treba prenamijeniti, što su dodatni troškovi za tu državnu službu koja do sad nije plaćala najam. Kao ni službe Ministarstva poljoprivrede koje se nalaze u istoj zgradi.

U Zadru je trend da državne službe kupuju i sele u privatne i to stambeno-poslovne prostore. S tim su prve započele Hrvatske ceste koje su preselile iz Grada u prostor kojeg su skupo platile u jednoj od Miloševićevih zgrada, kako se naziva kompleks Sigme uz Ulicu Nikole Tesle.
FINA napušta vlastitu zgradu kao i što će službe zdravstvenog i mirovinskog fonda iz Socijalnog iseliti u Predovanove zgrade na lokaciji gdje je bila tvornica kruha.

Možda bi bilo dobro da se sve službe iz nekad vojne zgrade na Voštarnici presele u Socijalno koje će nema sumnje dugo čekati na kupce i potencijalne ulagače u hotel, bez obzira na to što je u središtu Grada. Osim toga, Zadarska županija je suvlasnik te zgrade i bilo bi joj u interesu da smjesti državne službe bez čijeg iseljenja ni oni neće useliti. Time bi se barem 70-ak službenika zadržalo na Poluotoku koji je takvom politkom iseljen.

Iako Državni inspektorat mora iseliti iz zgrade koju su davno dobili na korištenje, oni to drugačije tumače. Pitali smo ih što je razlog preseljenju s obzirom na to da do sad nisu plaćali zakup, a sada će morati plaćati najamninu za prostor. U preseljenje su krenuli kako bi se "unaprijedili poslovni procesi i osnažila organizaciju rada Državnog inspektorata".

- Zadarska ispostava Državnog inspektorata trenutno koristi tri poslovna prostora. Dva su u vlasništvu Republike Hrvatske, dok treći prostor nije u vlasništvu Države, odgovor je kojeg smo dobili iz Državnog inspektorata.