Do kraja godine nam je cilj preseliti Županiju sa zadarske rive u svoju zgradu, najavio je to župan Božidar Longin u veljači 2019. godine.

Dva mjeseca poslije Longin je potpisao ugovor s bivšim ministrom Goranom Marićem kojim je Županija dobila dvije zgrade koje su bile u sklopu vojarne S. Radića. Odluku o  darivanju donijela je Vlada RH procijenjujući nekretnine na 43 milijuna kuna.

Zgrada u kojoj je i dalje Dom županija, prije toga bio Dom JNA, a građena kao mjesto vojne uprave za vrijeme austrijske vlasti, ostaju u portfelju Države.

U kojoj fazi je priprema za preseljenje sjedišta Zadarske županije? Postoje li procjene koliko će to koštati, pitanje je koja smo uputili na adresu županijske vlasti.

Iz odgovora resornog pročelnika Nikice Miletića taj rok još nije na vidiku.

- Trenutno je u tijeku izrada idejnog rješenja samog preseljenja, kao i prostornog razmještaja. Nakon što idejno rješenje bude izrađeno pristupit će se izradi troškovnika za izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na prilagodbi poslovnih prostora za nove korisnike, naveo je pročelnik za upravljanje imovinom. i

Uz napomenu da je Zadarska županija za zgrade na adresi I. Mažuranića izradila glavne projekte energetske obnove te se čeka Poziv Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za dostavom projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora", kako bi prijavili projekte energetske obnove zgrade, najavio je Miletić.

Pročelnik ponavlja ono što je župan Longin izjavio još 2017. godine, kada je najavio racionalizaciju troškova, budući da se za najam dislociranih odjela i smještaj županijskih ustanova i agencija tada plaćalo dva milijuna kuna najma. Dvije godine poslije navodi se iznos od 1.6 milijuna kuna za podstanarstvo.

Sad bi one sve bile na jednoj lokaciji - na Voštranici u tri zgrade, na adresu J. J. Strossmayera i Ivana Mažuranića.

Uz  zgradu u kojoj je bio ured državne uprave koji je pridružen Županiji,  jednu koriste državne službe, a u drugu zdravstvene. One  danas ovako izgledaju: