Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća otvorio je 16 prijave po javnom pozivu za novi saziv Savjeta mladih.

I koliko god to bila zakonska forma, kojom se mladima daje privid da oni mogu nešto promijeniti i utjecati na javni prostor, politika tu od početka ima svoju ulogu. U tome prednjače HDZ i SDP koje su i ovaj put kandidirali svoje članove i zamjenike. SDP je delegirao Helenu Mikulandru, predsjednicu Foruma mladih SDP-a, a za zamjenicu Patriciu Novoselović. Kuverta s prijavom SDP-a na Pisarnicu Grada Zadra i prije otvaranja bila je otvorena, zabilježio je u primjedbe član Odbora, Daniel Radeta.


HDZ je službeno prijavio Andrijanu Dukić i Andrijanu Rogić, iz mladeži te stranke. Ali i među imenima iza kojih stoje drugi predlagači prepoznaju se osobe koje su viđene na stranačkim štandovima mladeži HDZ-a. Neki od njih su bili članovi Savjeta mladih u prošlom sazivu kojeg je vodio Jurica Bosna. I nije da se on nije trudio, kazat će bivši član Savjeta mladih Jure Zubčić, koji kad je postao gradski vijećnik nije vidio smisla sjedenja u savjetodavnom tijelu Gradskog vijeća što je po svojoj zakonskoj ulozi Savjet mladih i  uloge vijećnika. Iz tog razloga, priznaje Zubčić, posljednjih godinu i više mandata, bio je samo pasivan član.

- Ali kako je moguće da Savjet mladih nije bio pozvan sudjelovati u u raspravi o modelu upravljanja Centrom za mlade, komentirao je bivši član koji se uvjerio da Savjet niti na jedan način nije uključen na mjesta odlučivanja koja bi promijenila položaj mladih. Zubčićev angažaman da se Zadar uključi u veliki EU financijski projekt za mlade, propao je na samom pokušaju dogovora s tadašnjim pročelnikom, dodaje Zubčić.

Taj Savjet mladih u Zadru služi da popuni puku formu prema uputama koje većina članova dobiva iz HDZ-a, zaključio je SDP-ov vijećnik kojem je ta tema i dalje prva u njegovom djelovanju.