Županijski sud u Bjelovaru odbio je žalbu Ante Kurtovića, čime je potvrđena presuda Općinskog suda u Zadru kojom je zbog prijevare osuđen na bezuvjetnu zatvorsku kaznu u trajanju od 4 godine i 10 mjeseci.

Riječ je o epilogu poznate afere Leasing, a o presudi donesenoj 13. siječnja medije je danas zbog interesa javnosti obavijestio Općinski sud u Zadru. Sa suda podsjećaju kako je njihovom prvostupanjskom presudom, koju je 12. studenog 2018. godine donijela sutkinja mr.sc. Ana Brkić, utvrđeno da se okrivljenik Ante Kurtović s ciljem da se u znatnoj mjeri nepripadno materijalno okoristi lažno predstavljao oštećenicima kao vanjski suradnik Auto kuće Zadar, kao vanjski suradnik Euromarine i Navaboats, kao osoba ovlaštena za prodaju stanova uvjeravajući ih da im može omogućiti kupnju vozila, brodova i stanova po povoljnijoj cijeni od tržišne i na taj način doveo oštećenike u zabludu i naveo ih da mu predaju novce, a on im zauzvrat nije omogućio kupnju vozila, brodova, a niti stanova po dogovorenoj cijeni na koji je način pribavio znatnu imovinsku korist i prouzročio znatnu štetu. Također, potvrđenom prvostupanjskom presudom je Kurtoviću naloženo isplatiti oštećenicima sveukupan iznos od 1.874.444,11 kuna i 71.000,00 eura.

Presuda je potvrđena i u oslobađajućem dijelu, a na koji dio je žalbu uložilo Općinsko državno odvjetništvo u Zadru, javljaju sa suda.