Grad Zadar izvijestio je nositelje vlasnika nekretnina koje graniče s Ulicom Franje Petrića i Ulicom Danijela Farlattija kako započinje postupak postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta, u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja.

Predstavnici Grada Zadra započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena Ulica Franje Petrića 12. veljače 2021. godine u 10 sati, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije predstavnika tvrtke ACES d.o.o. iz Zadra, koji se brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene. Nositelji stvarnih prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojem je izvedena ova ulica mogu obaviti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 22. veljače 2021. godine od 13 do 15 sati u prostorijama Aces d.o.o. Zadar, na adresi Antuna Barca br. 7. Zadar.

"Nositelji stvarnih prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojem je izvedena ulica Danijela Farlattija mogu obaviti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 28. siječnja 2021. godine od 13-15 sati u prostorijama Geodezije d.o.o. Zadar, na adresi Stjepana Radića 42 E Zadar", stoji u obavijesti koja je jučer objavljena na gradskim stranicama. Ako ste bili dovoljno brzi, svaka vam čast!