Zbog nedovoljnog interesa Općina Preko produljila je rok prijave na ponovljeni natječaj za dva radna mjesta koja je otvorio EU projekt „Otočka žena", u okviru Poziva „Zaželi - Program zapošljavanja žena - faza II".

Na godinu dana zapošljavaju se radnice za pružanje usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. Mjesto rada je područje Općine Preko, no kandidatkinje ne moraju imati prebivalište na tom području. Novi rok za prijavu je 5. veljače.