U organizaciji Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA održana je panel rasprava na temu „Važnost strateškog planiranja - prilike i izazovi".

U panel raspravi sudjelovali su Šime Erlić, državni tajnik Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU,  župan Božidar Longin, Marina Dujmović Vuković, ravnateljica Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, prof. dr. Josip Faričić, prorektor Sveučilišta u Zadru te Jure Brižić, načelnik Preka.

Uz definiranje prilika i izazova koje donosi strateško planiranje fokus panel rasprave bio je i na predstavljanju Nacionalne razvojne strategije o čemu je više govorio državni tajnik Šime Erlić.

U svome izlaganju uputio je sve u proces izrade strategije i obuhvatnost posla koji se temelji na konsenzusu, a to najbolje otkriva podatak kako je u preko 180 događanja sudjelovalo preko 2.300 ljudi koji su dali svoju viziju Hrvatske 2030. godine.

„Osnova Strategije su četiri razvojna smjera Održivo gospodarstvo i društvo, Jačanje otpornosti na krize, Zelena i digitalna tranzicija te Ravnomjeran regionalni razvoj iz kojih izlazi 13 strateških ciljeva koji fokusiraju djelovanje na posebne teme,  predstavo je Erlić.

Plan razvoja Zadarske županije predstavila je Martina Matešić, voditeljica Odjela za strateško planiranje i upravljanje razvojem u Agenciji ZADRA NOVA.

Panelisti su zaključili kako je strateško planiranje temelj razvoja na svim razinama - nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj, stoga je nužno i strateški promišljati i planirati.

„Strategija zapravo živi i ostvaruje svoju funkciju kroz svaki uspješan projekt, kroz svaku zgradu koja se izgradi bespovratnim sredstvima, cestu, kanalizaciju i odvodnju, poslovnu infrastrukturu, pruženu socijalnu skrb, realiziran umjetnički program, ustvrdila je ravnateljica Dujmović Vuković te dodala kako je izrada strateških dokumenata složen proces koji ima svoju metodologiju. „Dakle imate proces nalik pješčanom satu, krenete od šireg, zatim to sažmete u poopćenu tvrdnju, koju pak onda kroz konkretne mjere širite da biste konačno to i ostvarili kroz projekte", pojasnila je ravnateljica Agencije.

Plan razvoja Zadarske županije temeljni je srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za Zadarsku županiju kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja. . Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju i odluci Skupštine Zadarske županije, javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA izrađuje Plan razvoja Zadarske županije.

Angažman Agencije na izradi Plana omogućuje projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije te usluge izrade strateškog dokumenta ne stvaraju dodatni financijski teret za Zadarsku županiju. Projekt ZADRA NOVA ZA VAS sufinanciran je sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.