Grad Zadar pozvao je tvrtke koje pružaju usluge čišćenja da dostave ponudu za Usluge čišćenja uredskih prostorija Gradske uprave. Budući čistači morat će tri puta tjedno, nakon 16 sati, očistiti preko 2.000 kvadrata prostora, uključujući namještaj i stubišta.

Najviše otpada na zgradu Gradske uprave na Narodnom trgu - novi i stari dio zgrade imaju ukupno 1.200 m2, no budući izvođač poslova morat će u istoj cijeni ponuditi čišćenje 460 m2 zgrade u Ulici Brne Krnarutića 13 (Upravni odjel za razvitak otoka i zaštitu okoliša) te prostora od 400 kvadrata kojeg na adresi Pod bedemom 1a koristi Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja. Za kraj, tu je i prostorija od šezdesetak kvadrata u Ulici Kažimira Zankija na Žmirićima, u kojemu se provode katastarske izmjere.

Usluge uključuju usisavanje i brisanje uredskih prostorija, brisanje prašine s uredskog namještaja, pražnjenje koševa i po potrebi postavljanje novih vrećica; čišćenje, pranje i dezinficiranje sanitarnih čvorova; pranje prozora i čišćenje i brisanje stepeništa i ulaza. Cijena ponude obuhvaća zaposlenika, opremu i sredstva za čišćenje i vrećice za smeće bez higijenskog materijala (toaletni papir, ručnici/listići i tekući sapun).

Za 12 mjeseci usluge čišćenja Grad nudi procijenjenu vrijednost od 130.000 kuna bez PDV-a, odnosno oko 13.500 kuna mjesečno s PDV-om. Svi ponuditelji moraju dokazati da su ispunili obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a u slučaju sklapanja ugovora i zadužnicu kao jamstvo za slučaj povrede ugovornih obveza. Krajnji rok za dostavu ponude: 28. siječnja 2021. godine do 14 sati.