Iz Odvodnje su službeno najavili početak radova na izgradnji sustava javne odvodnje i rekonstrukciji sustava vodoopskrbe na području četvrti Bokanjac.

Kako što smo pisali, odabrani izvođač Strabag uvodi se u posao u utorak, 19. siječnja. Radovi na Bokanjcu predstavljaju jednu od ukupno tri gradbene cjeline u sklopu kapitalnog infrastrukturnog projekta financiranog sredstvima EU „Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zadar-Petrčane".

Projektom će biti obuhvaćena gradnja 19.332 m gravitacijskog cjevovoda, 1.810 m tlačnih cjevovoda, 2 crpne postaje i 1.400 priprema za kućne priključke. Planiranim brojem priključaka u Bokanjcu, očekuje se smanjenje odvoza septičkih jama za 19%. Također će se rekonstruirati sustav vodoopskrbe u duljini od 2.934 m i realizirati 289 priključaka na vodoopskrbu. Paralelno s ovim radovima, Grad Zadar će uložiti u sustav oborinske odvodnje i nogostupne površine u četvrti Bokanjac.

Vrijednost radova po ugovoru „Radovi na izgradnji sustava javne odvodnje sanitarnih otpadnih voda, sustava odvodnje oborinskih voda i rekonstrukciji sustava vodoopskrbe na području četvrti Bokanjac" iznosi 201.899.505,77 HRK bez PDV-a. Ukupna vrijednost Projekta je 567.052.215,00 HRK od čega će 313.659.754,75 HRK biti financirano putem bespovratnih sredstava EU.

Radovi će uzrokovati privremene regulacije prometa (o čemu će se pravodobno izvještavati tijekom pojedinih faza) te se građani mole za razumijevanje i suradnju, priopćili su iz Odvodnje.