Ravnatelj Opće bolnice Zadar Željko Čulina raspisao je natječaj za prijem 25 novih djelatnika. Ovog puta traži se 16 medicinskih sestara/tehničara, pet pomoćnih radnika u zdravstvu - njegovatelja i četiri pomoćna radnika. 

Prethodni natječaj za spomenuta radna mjesta poništen je 8. siječnja jer na tržištu radne snage - jednostavno nije bilo kandidata. 

Kandidati i kandidatkinje koje se prijavljuju na radno mjesto medicinske sestre/tehničara prijavi trebaju priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi, presliku domovnice, rodnog lista i osobne iskaznice, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, presliku odobrenja za samostalni rad te uvjerenje iz matične evidencije HZMO o radnom stažu. 

Uvjeti za radno mjesto njegovatelja je završena osnovna škola i završen program osposobljavanja za njegovatelja, a za radnog mjesto pomoćnog radnika u zdravstvu samo osnovna škola. 

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, a bolnica zadržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično ne navodeći razloge poništenja. Više o uvjetima natječaja potražite na linku.