Opća bolnica Zadar objavila je javni poziv za primanje 12 kandidata u postupak stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Bolnica na ovaj način želi angažirati po dvoje prvostupnika laboratorijske dijagnostike i radiološke tehnologije te po jednog prvostupnika ili prvostupnicu sestrinstva, fizioterapije, fizioterapeutskog tehničara, primalju, medicinsku sestru/tehničara, logopeda i psihologa. Ze medicinske tehničare i primalje dovoljna je srednja stručna sprema, a za psihologa i logopeda VSS.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, odnosno do 21. siječnja. Izabrani polaznici sklapaju ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od jedne godine te za vrijeme njegovog trajanja ne ostvaruju pravo na osobni dohodak.

Iako se ne radi o zapošljavanju, kandidati ipak ostvaruju prednost prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te o zapošljavanju osoba s invaliditetom.