Lučka uprava Zadar (LUZ) u prošlogodišnjem izvještaju o poslovanju u 2019. godini pohvalili su se povećanjem koncesijske naknade od koje su imale 8,7 milijuna kuna prihoda. S obzirom na korona krizu koja je uzrokovala smanjenje putničkog prometa, za 2020. godinu taj će prihod biti daleko manji.

Prema informaciji koju smo dobili iz LUZ-a, Upravno vijeće je pretposljednjeg dana prošle godine donijelo odluku kojom se određuju uvjeti i način oslobođenja od plaćanja dospjele stalne naknade za koncesiju koja se plaća Lučkoj upravi Zadar.

Odlučeno je to na osnovu preporuke Ministarstva mora o smanjenju odnosno oslobađanju plaćanja stalnog dijela koncesijske naknade, ističu iz LUZ-a.

Lokalni promet smanjen je za 35 posto, ali je međunarodni imao pad od 99 posto. Ono malo putnika broji se na liniji Zadar - Ancona.

Odlukom Upravnog vijeća, Jadroliniji će se stalan iznos koncesijske naknada ( za prodaju karata 120 tisuća kuna, op.a) smanjiti za 30 posto, a najvećem koncesionaru putničkog terminala, ZIPO (Zadar International Port Operations sa sjedištem u Zagrebu) za 50 posto.

To znači da im se od 1.628.000 kuna, koliko su u veljači platili stalne koncesijske naknade za 2020., oprašta polovica iznosa, odnosno "za preplaćeni iznos umanjit će se stalni dio koncesijske naknade za 2021. godinu", navodi se u informaciji iz LUZ-a. Nekima, kao što su agencije u turističkom prometu, odlučeno je oslobađanje od 100 posto stalne naknade za ugovorenu koncesiju.

Koliko je tko od koncesionara prikazao prometa u 2020. godini, toliko je dobio oslobođenja plaćanja. Međutim, takva izmjena uvjeta i načina plaćanja dospjele naknade za koncesiju koja se plaća Lučkoj upravi za vrijeme trajanja ovih Posebnih okolnosti, ne smatra se izmjenama ugovora o koncesiji, ustvrdili su iz LUZ-a. To smo pitali s obzirom na 20-godišnji ugovor kojeg LUZ ima sa ZIPO kojem je to bila druga godina koncesioniranja u Gaženici.

Stalne koncesijske naknade oslobođen je i CRODUX dva derivati, kojima je stalni dio koncesije za benzinsku prodaju u Gaženici, iznosi 1.606.868 kuna, što je 20-ak tisuća kuna manje nego li ZIPO plaća za koncesiju na zgradu terminala.

U svakom slučaju, Lučka uprava je nakon oslobađanja plaćanja dijela koncesijske naknade za 18 nositelja koncesije (ostalo su uglavnom prodavači brodskih izleta te Luka d.d. za usluge koje pruža u putničkom dijelu Gaženice), izračunala kako će do nje imati prihod od 1.5 milijuna kuna za prošlu godinu.

Kao mjera pomoći u oporavku od posljedica krize i očuvanju likvidnosti, izvršit će se i izmjena datuma dospijeća obveza za stalni i promjenjivi dio koncesijske naknade u 2021. godini na način da se dospijeća obveza odgode najviše za tri mjeseca, navodi se iz odluke koju je donijelo Upravno vijeće na čelu sa županom Božidarom Longinom.