Odjel za komunalne poslove predvidio je i za ovu godini milijun kuna za održavanje plaža u Zadru, Petrčanima, Kožinu i na otocima. Iz tog iznosa izuzeta je najveća plaća Kolovare koja je već godinama povjerana na brigu Obali i lučicama.

Milijun kuna potrošit će se za uređenje javnih plaža, sanaciju obalnih zidova te ostale slične radove na javnom pomorskom dobru. Umjesto specijalizirane firme, što su nekad bili Nasadi i kupališta, posao održavanja plaža, uglavnom će obavljati komunalna gradska poduzeća te Stipčević koji ima ugovor s Gradom Zadrom.

U planu komunalnih djelatnosti za lanjski proračun, za održavanje plaža bilo je predviđeno 600 tisuća kuna. Pod održavanjem lani je uređena je plaža Jadran za čiju preobrazbu je napravljeno projektno rješenje, a cijena radova gradskih i ugovorenih poduzeća, provučena je kroz ostale komunalne djelatnosti.