Grad Zadar jučer je otvorio ponude i izabrao izvođače za uklanjanje ruševina te za izvođenje građevinskih radova i uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i roba za potrebe Komunalnog redarstva Grada Zadra. Na natječaj za uklanjanje komunalne opreme procijenjene vrijednosti 240.000 kuna bez PDV-a za dvogodišnje razdoblje javio se samo zadarski Sjaj, koji je dao ponudu od 229.450 kuna. S obzirom na to da nije bilo razloga za isključenje, Grad je prihvatio ponudu tvrtke koja je ovaj posao obavljala i protekle dvije godine.

Početkom 2019. godine Grad je proveo postupak jednostavne nabave te sklopio Ugovor s društvom Sjaja d.o.o. na iznos od 238.800 kn bez PDV-a. Pred mjesec dana pokrenut je novi postupak jednostavne nabave na razdoblje od dvije godine, na koji se jedini javio dosadašnji izvođač radova.

Sjaj je zadarska tvrtka osnovana 2017. godine, a osnovni posao joj je projektiranje, nabava, postavljanje i održavanje postojeće ili nove vertikalne te horizontalne prometne signalizacije.

Predmet ugovora je demontaža reklamnih panoa s pročelja zgrada i stupova, bojenje pročelja zgrada, priprema podloge, postavljanje radne skele i bojanje u postojećem tonu, odvoz u skladište demontiranih predmeta, utovar i odvoz građevinskog materijala i otpada (pijesak, šljunak, šuta, iskop i sl.), itd. Sjaj će morati provoditi i utovar i odvoz protupravno postavljenih predmeta i roba, uklanjanje raznog otpada, kompletnu pripremu i pjeskarenje kamenih površina, uklanjanje metalnih ograda, rezidbu zelenih ograda i drveća s odvozom, uklanjanje betonske podloge i ogradnih zidova, utovar o odvoz uličnih štandova, postavu privremenih oko opasnih mjesta, popravak oštećenih metalnih ograda i ogradnih zidova, betoniranje manjih površina, itd.

Za kraj, Sjaj će u sljedeće dvije godine utovarivati i odvoziti ugostiteljske stolove i stolice, kao i kioske i manje građevinske objekte uz uporabu dizalice ili viljuškara.