Grad Zadar sudjeluje kao partner na projektu "REVIVAL" koji je usmjeren na revitalizaciju i ponovnu upotrebu izgubljene baštine u jadranskom krajoliku. 

Projekt je sufinanciran iz programa transnacionalne suradnje Interreg V-A Italija - Hrvatska 2014. - 2020 iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta je 1.825.035,00 €, od čega je Grad Zadar dobio na raspolaganje 228.490,00 €. Navedeni projekt pružit će svim uključenim partnerima na projektu razmjenu dobrih praksi i iskustava, implementaciju najboljih EU praksi povezanih s izgubljenom baštinom u jadranskom krajoliku. Projekt je započeo 1. siječnja 2019. godine, te će trajati 30. mjeseci do 30. lipnja 2021. godine.

U brojnim talijanskim i hrvatskim gradovima i mjestima uključenim u projekt REVIVAL, postoje mnogi zapušteni prostori (npr. ljetni kampovi, škole, vojarne, vojne utvrde) te industrijski kompleksi koji imaju arhitektonsko i povijesno značenje i koji predstavljaju izvanredne primjere industrijske arheologije, racionalističke i modernističke arhitekture ili raznih vojnih utvrda i bunkera izgrađenih kroz 20 st. Sve navedeno je gotovo potpuno izgubljeno nasljeđe koje se danas treba ponovo otkriti, revitalizirati i ponovo upotrijebiti u funkciji turizma i kulture što će proširiti turističku ponudu gradova. 

Cilj projekta je poboljšanje sustava zaštite i upravljanja kulturnom i prirodnom baštinom na održiv i prostorno uravnotežen razvoj. Projektom se nastoji budućim korisnicima i posjetiteljima, na siguran način, učiniti dostupnim trenutno zapušteni vojni objekti, podići svijest i pažnju lokalnih vlasti, kreatora javnih politika i potencijalnih investitora o problemu zanemarenosti ovog oblika baštine kao i na njihov ekonomski i kulturni potencijal te u konačnici promovirati novi tip turističke ponude koji bi mogao postati zajednički prekogranični brend i činiti novu turističku rutu.

Na području grada Zadra izvršit će se radovi na rekonstrukciji talijanskih vojnih fortifikacija - bunkera. Provest će se manji građevinski radovi i urediti unutrašnjost bunkera i pripadajućeg krajolika. Odabrat će se barem jedan bunker koji će biti rekonstruiran i prenamijenjen u multifunkcionalni izložbeni prostor s prostorom za održavanje manjih događanja. Nekoliko ciljanih skupina imali bi izravnu koristi od toga poput edukativnih ustanova, udruga civilnog društva, turista i šire javnosti.

Grad Zadar trenutno rješava imovinsko-pravne odnose za rekonstrukciju bunkera koji se nalazi na dijelovima k.č. 7441, 7888/1, 7914, 7922, 7933 i 7936, sve K.O. Bokanjac. Za navedeni bunker izrađen je Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja. Nakon što bude riješeno imovinsko-pravno pitanje, Grad Zadar kreće u izradu Dokumentacije za nabavu usluge izrade idejnog projekta rekonstrukcije i prenamijene bunkera u multifunkcionalni izložbeni prostor s prostorom za održavanje manjih događanja.