Vozilo Hitne medicinske pomoći, namijenjeno za zbrinjavanje pacijenata koji u Zadar dolaze s otoka Ugljana, parkirano je odnedavno uz benzinsku crpku na Branimiru. Prema ranijim najavama, zbog urušavanja obale u Foši, koja je idealna zbog lakog pristupa brodom i blizine bolnice, dovoz pacijenata mora se prebaciti na sigurniju lokaciju, a ona je pronađena na drugoj strani Poluotoka, uz Marinu Zadar.

Nekoliko minuta duža vožnja prema bolnici nije problem ako se radi o sanitetskom prijevozu, ali u situacijama poput infarkta svaka sekunda je dragocjena. Iz Općine Preko nedavno su uputili apel da se obala u Foši obnovi, ali i da Zavod za hitnu medicinu preuzme na sebe održavanje broda kojim se pacijenti prevoze do Zadra.