Nakon posljednje sjednice Gradskog vijeća Paga, koja je jučer održana u Pagu, gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić dao je priopćenje za medije kojeg objavljujemo u cijelosti: 

- Nakon posljednje sjednice paškog Gradskog vijeća u 2020. godini na kojoj smo trebali zakijučiti ovu, za svih nas, tešku godinu dogodilo se ono što se u povijesti Paga često događalo - politička previranja, promjene čelnih Ijudi, neprihvaćanje rebalansa proračuna i slično. Tako je grupa nezavisnih vijećnika i vijećnici SDP-a i Paške stranke smijenila dosadašnju predsjednicu Gradskog vijeća Jasnu Magaš (HDZ) i postavila Darija Graša (SDP) za novog predsjednika. Nije prihvaćen ni rebalans proračuna za ovu godinu te su doneseni amandmani na novi proračun koji će oštetiti planirane projekte. 

Oporbeni vijećnici su ovakvim ponašanjem i smjenom predsjednice gradskog vijeća nekoliko mjeseci prije redovnih izbora pokazali što im je najvažnije - njihov privatni interes i mogućnost vladanja premda očito nisu svjesni da ništa ne mogu napraviti osim blokiranja rada gradske uprave nepodržavanja projekata koji su važni za život naših građana. 

Riječ je, nažalost, o pojedincima koji svakodnevno bježe iz jedne u drugu političku stranku i mijenjaju politički dres isključivo iz privatnih interesa. Dovoljno je reći da uživaju u nestabilnosti političke vlasti ne razmišljajući o projektima i razvoju svog grada, jer da misle o svom gradu, znali bi da je upravo politička stabilnost preduvjet toga. Da zaista ne razmišljaju o tome i ne poznaju problematiku pokazali su neprihvaćanjem rebalansa proračuna i usvajanjem amandmana čime su, mogu slikovito reći, djeci s područja našeg grada skinuli osmijeh sa lica jer su ovim činom onemogućili uređenje dječjih igrališta na području našeg grada. 

Naime, planiranu stavku od 600.000,00 kn su smanjili na 200.000,00 kn ne vodeći računa da Grad Pag mora osigurati sredstva u visini od 600.000,00 kn da bi dobio dodatnih milijun i 400.000,00 kn državnih sredstava, te se zbog neosiguranja potrebnih sredstva ne može javiti na poziv za ova sredstva. Nakon što smo uredili nogometna igrališta u Vlašićima, Miškovićima i Dinjiški, naš cilj je bio urediti i dječja igrališta na ovim područjima te na Vodicama i Bašaci, ali zbog ovakve odluke oporbenih vijećnika, ovaj plan se ne može ostvariti te su tako naša djeca ostala ukinuta. 

Također, neprihvaćanjem rebalansa troje djelatnika na Radio Pagu ostali su bez plaća i tvrtka ulazi u blokadu. To je i pokazatelj da je riječ o taštinama pojedinih vijećnika jer očito da ne poznaju problematiku proračuna budući da niti jedan od predloženih amandmana nije usklađen sa županijskim i državnim proračunom. 

Podsjećam da je po pitanju proračuna Institut za javne financije dodijelio Gradu Pagu priznanje za transparentnost proračuna koji je ocijenjen odličnom ocjenom i maksimalnim brojem bodova prema istraživanju kojim je obuhvaćeno svih 576 lokalnih proračuna u RH.

I na kraju da zaključiti da Grad Pag, bez obzira na tešku gospodarsku situaciju uzrokovanu epidemijom COVID -19 i financijsko opterećenje sudskih ovrha uspijeva podmirivati tekuće obaveze i normalno funkcionirati te raditi na programima koji će doprinijeti boljim uvjetima života naših sugrađana." 

Ante Fabijanić, gradonačelnik Grada