Odlukom Gradskog vijeća, Prostorni plan Grad Zadra (PP) peti će put doživjeti izmjene i dopune.

Prema onome što je iz Odjela za prostorno planiranje i graditeljstvo istaknuto kao razlog petih izmjena, bit će to još jedan kozmetički zahvat u skladu sa željama potencijalnih investitora. Tako se mijenjao plan tijekom 16 godina, ustvrdio je SDP-ov vijećnik Danijel Radeta koji je jedini našao za shodno komentirati najvažniji dokument prostornog planiranja.

Pročelnik Darko Kasap složio se s njim da bi Prostorni plan trebao imati ugrađenu strategiju razvoja Grada Zadra. I dok je Radeta najavio kako će to napraviti iduća gradska vlast, prema riječima Kasapa, treba težiti objedinjavanju strateškog i prostornog planiranja.

Razlozi za petu preinaku Plana, kojeg je izradio Zavod za prostorno planiranje pod palicom dugogodišnje ravnateljice Nives Kozulić, doista su ispunjenje želja investitora i javnosti.

Najvažniji razlog je "stvaranja prostorno-planskih preduvjeta za daljnji razvoj turizma i komplementarnih sadržaja (ugostiteljstvo, sport, rekreacija i ostalo) kao i selektivnog stanovanja u sinergiji s turističkim sadržajima s ciljem postizanja održivih turističkih investicija".

Ovakva formulacija nije nikome od gradskih vijećnika zapela za oko.

Pročelnik Kasap je na virtualnoj sjednici Gradskog vijeća samo pročitao napisane razloge, bez potrebe da približi što to znači "promjene zona u svrhu omogućavanja realizacije javnih sadržaja". Tu ga je Radeta ispravio da postoji razlika između javnog i društvenog.

Sve ostalo, što se navodi kao razlog za izmjenu plana su korekcije i revizija. Pa tako i "izrade planova nižeg reda unutar kojeće se za dijelove građevinskog područja utvrditi uvjeti građenja s detaljnošću urbanističkog plana uređenja za koja neće biti propisana obveza izrade urbanističkih planova uređenjai revizije i korekcije namjena sa ciljem racionalnijeg korištenja prostora i stvaranja kompaktnih javnih, a osobito javnih zelenih površina".

Tko može popraviti ono što je već napravljeno u prostoru, poput novog stambenog naselja uz Ulicu Nikole Tesle? U javnoj raspravi četvrtih izmjena PP, koje je izradio Block projekt, bez odgovora je ostalo pitanje zašto je iz Plana izbačana obaveza izrade Urbanističkog plana uređenja (UPU) tog dijela Grada. Izgrađena je velika količina stanova, a izostale obaveze javnih, društvenih i zelenih sadržaja koje bi trebao propisati UPU.

Sada je i pitanje tko će raditi pete izmjene i dopune Prostornog plana Grada Zadra?