*Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Grad Biograd na Moru je dana 03.12.2018. potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Europske unije za provedbu projekta „Nije mi teško - zajedno za čisti okoliš i očuvanu prirodu" prema Javnom pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Provedba programa izobrazno - informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom".

Nositelj projekta bio je Grad Biograd na Moru, dok su sunositelji aktivnosti bili Općina Lišane Ostrovičke, Općina Pakoštane, Općina Polača i Općina Stankovci.

Projekt se provodio sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. - Zaštita okoliša i održivost resursa.

Djelovanje projekta bilo je na području Grada Biograda na Moru te općinama Lišane Ostrovičke, Pakoštane, Polača i Stankovci, a obuhvatio je 15 izobrazno - informativnih aktivnosti kojima se sinergijom svih dionika postiglo podizanje razine svijesti stanovnika nositelja i sunositelja aktivnosti o odgovornom postupanju s otpadom, a time se ostvario primarni cilj projekta - potaknula se javnost na sprečavanje nastanka otpada, odvojeno sakupljanje komunalnog otpada, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta.

Posrednička tijela na projektu bila su Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (PT 1) i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT 2).

Ukupna vrijednost projekta prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava iznosi 511.042,35 kuna (s PDV-om). Ukupno prihvatljivi troškovi prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava iznose 503.887,00 kuna (s PDV-om), dok dodijeljena bespovratna potpora iznosi 428.303,63 kuna (s PDV-om).

U sklopu projekta izvođač Ross d.o.o. iz Zadra je uspješno izvršio sljedeće informativno - obrazovne aktivnosti:

1. Izrađeni i podijeljeni vodiči za sprečavanje nastanka otpada

2. Izrađeni i postavljeni plakati za sprečavanje nastanka otpada

3. Emitirana specijalizirana radijska emisija o gospodarenju otpadom

4. Uspostavljena mrežna stranica o gospodarenju otpadom za područje JLS

5. Održane javne i edukacijske tribine na temu održivog gospodarenja otpadom

6. Održane radionice za djecu vrtićkog i predškolskog uzrasta, osnovne i srednje škole

7. Obilježeni datumi vezani za zaštitu okoliša - Dan planeta zemlje i Zelena čistka

8. Održano natjecanje u školama u izradi kreativnih stvari od prethodno prikupljenog otpada

9. Objavljeni radijski edukativno - promotivni spotovi o gospodarenju otpadom

10. Izrađena aplikacija za održivo gospodarenje otpadom za pametne telefone

11. Izrađeni elektronski oglasi za objavu na internetskim portalima

12. Izrađeni oglasi u tiskanom mediju

13. Izrađeni su letci na stranom jeziku - upute za odgovorno postupanje s otpadom i odvajanje otpada na 3 strana jezika - njemački, engleski i talijanski jezik

14. Izrađene su naljepnice za označavanje kanti i kontejnera za strane turiste s uputama na 3 strana jezika - njemački, engleski i talijanski jezik

15. Izrađeni letci za sprečavanje nastanka otpada.

Za više informacija o provedenim aktivnostima kliknite na link

Informativno - obrazovnim aktivnostima o održivim gospodarenju otpadom ostvareni su sljedeći rezultati:

1. Podigla se svijesti stanovništva nositelja i sunositelja projekta o odgovornom postupanju s otpadom

2. Potakla se javnost i zainteresirane strane na sprečavanje nastanka otpada

3. Informirala se javnost o odvojenom sakupljanju komunalnog otpada, kućnom kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta.

Primarni je rezultat provedenih aktivnosti educirano i informirano stanovništvo i provedene izobrazno - informativne aktivnosti.

Razdoblje provedbe projekta: 26. listopada 2018. - 26. prosinca 2020.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Kontakt osoba za više informacije: Hrvoje Raspović, [email protected]

Poveznice:

Europski strukturni i investicijski fondovi: https://strukturnifondovi.hr/

Konkurentnost i kohezija 2014-2020: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja: https://gospodarstvo.gov.hr/

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: https://www.fzoeu.hr/