Gradski financijeri predložili su iznos Proračuna za 2021. godinu na iznos od 709.8 milijuna kuna, nešto manji nego lani kada je na božićnoj sjednici Gradskog vijeća gradska blagajna bila planirana na 724,2 milijuna kuna. Izvorni prihodi Grada Zadra iznose 253 milijuna kuna. Ostalo je zajednička riznica gradskih ustanova, EU projekti te ostalo.

Ove se godine dogodila korona epidemija, pa je proračun od 742 milijuna smanjen za stotinu milijuna kuna, na 615. 600 kuna. Samo s trećim ovogodišnjim rebalansom, Gradski proračun je umanjen za 60 milijuna kuna.

Predloženim Proračunom za iduću godinu, u rasporedu prihoda na funkcioniranje gradske uprave, javnih potreba te poslovanju gradskih ustanova, predviđene su kapitalne pomoći.

Uz one SRC Višnjik i KK Zadar, najveći iznos od 13,1 milijun kuna dodijeliti društvu Eko d.o.o. za dovršenje regionalnog centra za gospodarenje otpadom. Liburnija će dobiti oko 8 milijuna kuna, Odvodnja i Vodovod zajedno oko 5, a Inovativni Zadar 1,85 milijuna kuna. Čistoća koja je prošlu godinu završila s viškom od pet milijuna kuna, dobit će 1,1 milijun kuna. Za projekt ZUM 4.0 planirano je 400 tisuća kuna, a DV Radost, za objekt Pčelica, dobit će dodatnih 100 tisuća kuna.

Uz predloženi Proračun izvedeni su kapitalni projekti:

-završetak Centra Mocire (proračun 2021. godine)

-izgradnja Osnovne škole na Novom Bokanjcu (proračun 2019. zaključno sa planom proračuna za 2021.godinu),

-održavanje komunalne infrastrukture uz podizanje komunalnog standarda,-izgradnja cesta , groblja ijavnih površina u trogodišnjem razdoblju kako je iskazno u Planu izgradnje komunalne infrastrukture,

-nastavak ulaganja u škole i školske programe

-ulaganja u objekte Mjesnih odbora

-nastavak ulaganja u bolničku infrastrukturu i to u vidu pomoći,

-početak projekta aglomeracije Zadar -Petrčane (2021.-2023.),

-kapitalni projekt ZOOM 4.0

-kapitalni projekt ITS-obnova Providurove palače i bedema, izgradnja Centra za mlade iostalih projekata manje vrijednosti,

-izgradnja Centra za gospodarenje otpadom u Biljanima Donjima,

-sanacija društvenog Doma na Molatu-Lag Mareta-sanacija i opremanje TIC Mali Iž,-Lag Mareta-ulaganje u kulturne objekte

-početak pripreme za izgradnju škole na MO Crvene kuće

Rebalans i novi Gradski proračun odlučivat će se na sjednici Gradskog vijeća u utorak, među 41 točke dnevnog reda koje će se raspraviti (putem video konferencije) i usvojiti virtualno rukama vladajuće većine vijećnika.