Župan Božidar Longin povukao je odluku o ukidanju naknade za rad predsjednika i članova upravnih vijeća i nadzornih odbora. U setu protuepidemijskih mjera županu i njegovim zamjenicima smanjena je plaća za 10 posto, ukinute su naknade vijećnicima, kao i članovima UV-a i NO-a kojima je osnivač Zadarska županija.

Za sve tri odluke modus donošenja bio je različit - vijećnicima je ukinuta naknada na mjesec dana, 88 tisuća kuna proslijeđeno je Općoj bolnici Zadar, nakon čega su im naknade vraćene. Plaće županu i dožupanu smanjenje su odlukom Skupštine, pa se ne mogu vraćati dok ih ne vrati sama Skupština novom odlukom, a to se do sada nije dogodilo. Posljednja stavka bila je o naknadi za rad u županijskim ustanovama, koja je bila ukinuta cijelo ovo vrijeme.

- Stavlja se izvan snage odluka o visini naknade za rad predsjednika i članova upravnih vijeća i nadzornih odbora od 15. travnja i nastavlja primjenjivati odluka od 2. prosinca 2014., navodi se u Longinovoj novoj odluci.

Među predsjednicima upravnih vijeća i nadzornih odbora, prema podacima iz prošle godine, najvišu naknadu imao je Željko Ivković u Zračnoj luci Zadar (2.000 kn), po 900 kuna imaju Zoran Škrgatić, Ivan Knez, Ingrid Melada, Melanija Ražov-Radas, Ivo Grbić, Vlado Kovačević i Bibijana Baričević.

Među članovima najviše primaju Željko Lončar i Dario Ivankov (1.617 kuna), a po 700 imaju Antea Barešić-Lukić, Ante Vukašina, Josipa Mrkić, Anka Šušak, Nina Kolanović, Nikica Miletić, Marina Vuković Dujmović, Dražen Zekanović, Ante Sjauš, Branislav Jelinić, Majda Korljan, Renata Vuksan, Tajana Buljat, Franka Krajnović, Ivana Markov Grbić i John Ivan Krstičević. Raspon naknada drugim članovima i predsjednicima je od 200 do 600 kuna.