Grad Zadar danas je raspisao dva odvojena natječaja za uklanjanje ruševina, te za izvođenje građevinskih radova i uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i roba za potrebe Komunalnog redarstva Grada Zadra.

Riječ je o postupcima jednostavne nabave u kojima se u dvije sljedeće godine za potrebe izvođenja građevinskih radova i uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i roba planira podrošiti iznos od 240.000 kuna bez PDV-a, dok je za uklanjanje ruševina 160.000 kuna.

Promjene oko načina uklanjanja ruševina na prošloj je sjednici Gradskog vijeća najavio pročelnik za komunalne djelatnosti i zaštitu prirode Robertino Dujela.

- Tijekom 2020. godine uklonili smo građevinski izuzetno zahtjevnim zahvatom urušenu građevinu koja je dijelila zajednički zid sa građevinom u upotrebi u MO Crvene kuće. U planu smo imali još jednu građevinu, stoga smo podigli sredstva na poziciji kako bi krenuli u isto, no vlasnik je u međuvremenu sam pristupio uklanjanju. Nastavno na COVID- ugrozu i nedostatak proračunskih sredstava naglasak smo postavili na čišćenje okoliša uz takve objekte te smo na dvije lokacije, a u proceduri je i treća, dijelom počistili nered u okruženju ruševina, rekao nam je danas Dujela.

S tom akcijom nastavlja se kako bi postupci koje komunalni redati pokreću prema vlasnicima bili brži i učinkovitiji.

- Izazov pred Odsjekom za zaštitu okoliša je donijeti prijedlog odluke kojom bi regulirali da urušeni objekti do uklanjanja ili rekonstrukcije budu izolirani od pogleda, ograđeni statičnom skelom za zaštitnim platnom, na kojima bi bilo moguće istaknuti vizualizacije. Ukoliko postoji prostor unutar zakonske regulative, iskoristit ćemo ga za implementaciju naših zamisli, najavljuje Dujela.

U tekućoj godini osigurano je 120.000 kn za uklanjanje ruševina. Kako istekom godine ističe i ugovor, pokrenute su procedure javne nabave, kako bi Grad imao spremnog izvođača za svaki konačni i riješeni upravni postupak.