Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poništilo je rješenje inspekcije zaštite okoliša o zatvaranju deponija Diklo, te će se ono zatvoriti tek 12 mjeseci od puštanja u rad Centra za gospodarenje otpadom u Biljanima Donjim, odnosno 2023. godine. U javnosti se špekuliralo kako bi se otpad iz skoro 20 gradova i općina trebao odlagati kod Obrovca, no ovim rješenjem to će se izbjeći.

Informacija o produženju "životnog vijeka" postojećeg deponija mogla se iščitati iz odgovora što ga je direktor Eko d.o.o. Dino Perović dostavio županijskoj vijećnici Marjani Botić, koja je na posljednjoj sjednici Županijske skupštine pitala što će biti nakon zatvaranja Dikla te hoće li se otpad nakon toga ilegalno odlagati po županiji.

- Odlagalište otpada Diklo prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom zaprimat će otpad u skladu s člankom 178., koji kaže da se postojeća neusklađena odlagališta za komunalni otpad zatvaraju u skladu s ovim Zakonom u roku do 12 mjeseci od dana puštanja u rad Centra za gospodarenje otpadom, na kojem se zbrinjava komunalni otpad iz jedinice područne (regionalne) samouprave, na čijem području se nalazi odlagalište. Odlagalište otpada Diklo nakon otvaranja Centra za gospodarenje otpadom Blljane Donje će se sanirati i zatvoriti sukladno pravilim struke i u skladu s planskim dokumentima Republike Hrvatske, stoji u Perovićevom odgovoru.

Komentar smo jutros zatražili od gradonačelnika Branka Dukića, koji nam je potvrdio da je Samostalni sektor za pravne poslove Ministarstva gospodarstva i regionalnog razvoja poništio rješenje Državnog inspektorata područnog ureda Split, temeljem žalbe trgovačkog društva Čistoća d.o.o. te stoga nema prepreka da Čistoća nastavi sa radom na odlagalištu Diklo.

- Grad Zadar inzistira i ulaže sav potreban dodatni napor u nastavak projekta sanacije Dikla i upravo na tragu te inicijative i suradnje sa resornim Ministarstvom uvjereni smo u revidiranje dinamiku zatvaranja odlagališta na području Republike Hrvatske , kako bi Grad Zadar aplicirao na sredstva Europskih strukturnih i investicijskih fondova za sanaciju zatvorenih odlagališta neopasnih otpada. Nalazimo se pred finalizacijom dvaju velikih projekata kad je zaštita okoliša u pitanju - sanacija odlagališta Diklo i izgradnja CGO- Biljane, rekao nam je Dukić.

Botić je na Županijskoj skupštini ustvrdila i kako je Diklo trebalo zatvoriti još prije pet godina, a moguće odlaganje na neusklađena odlagališta je protuzakonito. Centar za gospodarenje otpadom, rekla je, drugi je dio problema koji neće riješiti ta pitanja, samo će dodatno opteretiti račune korisnika, zato što svaka tona na vratima CGO-a košta 80 eura. Perović je odgovorio kako će do CGO-a. prema europskim iskustvima, dolaziti manje komunalnog otpada na preradu, nakon što se uspostavi kvalitetno prikupljanje korisnog otpada na kućnom pragu.