Još jedno javno izlaganje prijedloga urbanističkog plana u Gradu Zadru prošlo je bez ikakvog interesa.

Štoviše, osim zamjenika resornog pročelnika Matka Segarića i njegovog pomoćnika te urbanistice Marzine Brale, u Velikoj vijećnici jučer nije bilo nikoga kome bi se izložile treće izmjene Detaljnog plana uređenja zone stambene izgradnje Crvene kuće.

Prvi plan je radio AB Forum zadarskog arhitekta Igora Pedišića kao i izmjene tog tada Detaljnog plana uređenja. Druge izmjene zbog gradnje nove POS-ove zgrade izradio je Vice Tadić i njegov Konus iz Dobropoljane. Aktualne treće izmjene Plana, Grad je povjerio arhitektici i ovlaštenoj urbanistici Martini Brala, odnosno njezinoj firmi Volat iz Posedarja.

Ona nam je rekla kako se Plan mijenja samo na čestici na kojoj je planiran mjesni centar. Uz planirani vrtić, u prostoru mjesnog centra dodana je ambulanta te Mjesni odbor kao novi sadržaji. 

- Predloženim izmjenama predvidjeli smo izmještaj boćališta koji se nalazi na čestici namijenjenoj za školu, a to je tamo gdje se još nalazi vojni hangar. Kada počne izgradnja škole, tada je ovim planom moguće izmjestiti boćalište na mjesto uz igralište na čestici koja je tema izmjena, rekla nam je arhitektioca Brala. Radi se o čestici broj sedam unutra obuhavata Plana od 5.7 hektar za koju se mijenjaju i uvjeti gradnje.

S obzirom na to da se radi o javnoj investiciji, racionalizacijom prostora nema obveze izgradnje podzemne garaže i skloništa, iako i dalje ostaje dozvoljena podrumska etaža. Parkiralište uz jugoistočnu prometnicu pripaja se građevnoj čestici mjesnog centra jer je ona ionako namijenjena širokom građanstvu obzirom na sve planirane sadržaje na čestici, navodi se u predloženim izmjenama plana Crvene kuće koje su postale novo naselje izgradnjom stambenih blokova za socijalu, POS, branitelje i stradalnike.

"Dječji vrtić je djelomično ili u cijelosti poželjno smjestiti u prizemlju kako bi se u južnom dijelu građevne čestice smjestilo dvorište vrtića. Prostorije mjesnog odbora i ambulantu je moguće smjestiti na 1. kat uz obveznu ugradnju dizala. Na otvorenim dijelovima građevne čestice moraju se smjestiti: dvorište dječjeg vrtića + javno dječje igralište-trg-boćalište-košarkaško igralište s jednim košem te potreban broj parkirnih mjesta za sve planirane sadržaje.

Prizemlje zgrade poželjno je djelomično otvoriti prema javnim sadržajima na otvorenom (prolazima, trijemom isl.) kako bi se prostor trga proširio do ulaza u javne sadržaje u zgradi, a moguće i dijelom natkrio katom zgrade ili nadstrešnicom. Zato je ostavljena mogućnost da se kvalitetnim projektnim rješenjem predviđeni sadržaji drugačije rasporede unutar zgrade, ali i vanjski sadržaji na čestici, kako bi se postigla interakcija otvorenih i zatvorenih javnih sadržaja, a prostor trga postao mjesto okupljanja u naselju.

Obavezno je maksimalno ozelenjavanje građevne čestice, osobito u zonama: dječjeg igrališta i onog koje pripada vrtiću, te zone građevne čestice prema privatnim kućama sa zapadne strane u skladu s nazivom plana DPU, detaljno je opisano buduće uređenje i urbanizam te čestice na Crvenim kućama.