Sudac Općinskog suda u Zadru Slaven Vrdoljak donio je okrivljujuću presudu protiv 34-godišnje Zadranke koja je privedena na Badnjak 2018. godine. 

Okrivljenicu su u 10 sati ujutro u ulici Zore Dalmatinske na Poluotoku priveli policajci, nakon čega im je izručila 3,6 grama opojne droge marihuane te drobilicu za drogu crne boje okruglog oblika, a koju je posjedovala bez odobrenja nadležnog tijela. Priznala je da marihuanu koja je pronađena kod nje koristi isključivo za osobnu upotrebu i da nema što drugo izjaviti.

- Odredbom Zakona o suzbijanju zlouporabe droga za ovakav je prekršaj propisana novčana kazna od pet do deset tisuća kuna. Prilikom odmjeravanja kazne ovaj Sud je okrivljenici kao olakotnu okolnost cijenio priznanje, dosadašnju neosuđivanost za takvu vstu prekršaja i da je posjedovala manju količinu droge pa joj je izrekao novčanu kaznu ispod najniže, smatrajući da se se i na taj način postići svrha kažnjavanja, stoji u presudi objavljenoj na eoglasnoj.

Tako je Zadranka dužna u roku od 30 dana od pravomoćnosti presude platiti novčanu kaznu u iznosu od 1700 kuna i troškove prekršajnog postupka u paušalnom iznosu od 100 kuna.