U današnjoj emisiji „Stvoreni za Nebo" saznali smo nešto više o današnjoj svetkovini Krista Kralja koju je uveo papa Pio XI. enciklikom Quas primas 11. prosinca 1925. godine. U enciklici prikazao je da Kristovo Kraljevstvo nužno uključuje dužnost katolicima težiti, prema svojim mogućnostima, idealu katoličke Države. Navijestio je tada uvođenje svetkovine Krista Kralja, objašnjavajući time kako je nužno spriječiti pogrešna tumačenja i bezbožne podvige.

Svetkovinom Krista Kralja zaključuje se liturgijska godina, a time se želi naglasiti da Krist Otkupitelj jest Gospodar povijesti i vremena te da svi ljudi i sva stvorenja pronalaze u Kristu svoj smisao. On je Alfa i Omega, uči nas Knjiga Otkrivenja. Isus sam je pred Pilatom potvrdio svoje Kraljevstvo. Kraljevstvo Božje koje naviješta Isus u Evanđeljima nije od ovoga svijeta, nemajući početak u svijetu čovjeka, već u samom Bogu. Krist ima u mislima Kraljevstvo temeljeno na snazi Istine i Ljubavi.

Kršćani, nadalje, ulaze u Kraljevstvo pripremajući se pokorom, vjerom i krštenjem, koje donosi autentično novo unutarnje rađanje. To Kraljevstvo, koje je otajstveno već prisutno na ovome svijetu, postići će puninu i dovršenje na kraju vremena u Kristovom drugom dolasku, kada će Sudac i Kralj doći i suditi žive i mrtve odvajajući ih kao pastir ovce od jaraca, kako čitamo u Markovom Evanđelju, a potvrđuje se Drugim vatikanskim koncilom. Isti je koncil reinterpretirao prvotni naglasak svetkovine Krista Kralja s društveno-političkoga značenja na duhovni i eshatološki karakter te premjestio slavlje s posljednje nedjelje u listopadu na posljednju nedjelju u liturgijskoj godini u mjesecu studenom. Time svetkovina Krista Kralja svega stvorenja zaključuje liturgijsku godinu i proslavlja Krista, Gospodara vremena i povijesti.

Mir i dobro!