Gradska uprava raspisala je novi natječaj za prodaju nekretnina, u naravi malih parcela koje su potrebne vlasnicima obližnjih nekretnina.

Čestica zemlje površine 43 m2 u Ulici Asje Petričić prodaje se po početnoj cijeni od 39.400 kuna, dok će kupac 10 m2 u Ulici Tomislava Ivčića platiti 9.900 kuna.

Rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od dana objave javnog natječaja.