Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pokrenulo je postupak protiv zadarskog gradonačelnika Branka Dukića zbog moguće povrede odredbi o ostalim prihodima dužnosnika ostvarenima za vrijeme obnašanja navedene dužnosti. Dukić je, naime, u izvješću o imovinskom stanju naveo kako nije ostvarivao dodatne prihode, dok je Povjerenstvo uvidom u Informatički sustav Porezne uprave utvrdilo kako je, nakon stupanja na javnu dužnost gradonačelnika Grada Zadra, ostvarivao mjesečne primitke od Opće bolnice Zadar u iznosima oko tisuću kuna.

"Usporedbom podataka iz podnesenog izvješća o imovinskom stanju dužnosnika i podataka prikupljenih od nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj utvrđen je nesklad između prijavljenih i prikupljenih podataka u pogledu ostalih prihoda dužnosnika", navelo je povjerenstvo.

U svom očitovanju Dukić je naveo da je nakon stupanja na dužnost gradonačelnika Grada Zadra zatražio od Povjerenstva davanje mišljenja vezano za obavljanju poslova doktora medicine, specijalista ginekologije i opstetricije u Općoj bolnici Zadar za vrijeme profesionalnog obnašanja dužnosti gradonačelnika Grada Zadra, na temelju ugovora o dopunskom radu. Ističe da je Povjerenstvo dalo mišljenje kojim se navodi da dužnosnik može za vrijeme obnašanja navedene dužnosti obavljati iste poslove u Općoj bolnici Zadar, te da je s Općom bolnicom Zadar dana 1. rujna 2017.g. sklopio ugovor o dopunskom radu na razdoblje od godine dana, a potom 1. rujna 2018.g. i novi ugovor o dopunskom radu na razdoblje od godinu dana. Odmah po saznanju o nenamjernom propustu prijave ostvarenih prihoda Povjerenstvu u roku propisanom člankom 8. stavkom 4. ZSSI-a, podnio je izvješće o imovinskom stanju nakon što mu je Povjerenstvo odobrilo pristup sustavu putem kojeg se podnosi izvješće.

Povjerenstvo je u ovom slučaju zauzelo princip "tjeranja maka na konac", jer je očigledno da zadarski gradonačelnik ima pozitivno mišljenje za rad u Općoj bolnici, čija vrijednost daleko nadmašuje isplaćenu naknadu od tisuću kuna, a jedini propust je što to nije izrijekom navedeno u prvom izvješću o imovinskom stanju, već je kasnije dopunjeno. 

Povjerenstvo je tako navelo kako on očitovanjem "nije dostavio odgovarajuće dokaze potrebne za usklađivanje prijavljene imovine s utvrđenom imovinom u postupku provjere s pribavljenim podacima o imovini dužnosnika, u dijelu koji se odnosi na podatke o ostalim prihodima dužnosnika ostvarenim za vrijeme obnašanja dužnosti; navodi koje je dužnosnik iznio u svojem očitovanju ne opravdavaju utvrđeni nesklad u smislu odredaba članka 26. i 27. ZSSI-a", piše u odluci koju potpisuje predsjednica povjerenstva Nataša Novaković.

Povjerenstvo je ranije već kaznilo Dukića s 5.000 kuna zbog puta u Kinu na trošak trgovačkog društva LTO Energy d.o.o., zbog moguće nabavke električnih autobusa.