Iz Gradske uprave Grada Benkovca izvijestili su o radovima na projektu "Rekonstrukcija i sanacija nerazvrstanih cesta - 1. Faza", koji idu planiranom dinamikom. Projekt se nalazi unutar Intervencijskog plana Grada Benkovca, ukupne vrijednosti od 35.0004.700,07 kuna, a podijeljen je u pet grupa radova :

1. Grupa: Rekonstrukcija i sanacija ceste L 63125 (obuhvaća ulice Stjepana Radića, Don Mate Klarića, knezova Šubića Bribirskih i dio Šetališta kneza Branimira)

- Izvođač: Zajednica ponuditelja Elektrocentar Petek d.o.o., Etanska ceste 8, 1030 Ivanić Grad i Obrt Golemi, Pećina 61, Vrana, 23211 Pakoštane.

- Radovi započeli: 2. lipnja 

- Rok izvođenja: 14 mjeseci

Na dionici Ulice Don Mate Klarića vrše se radovi postavljanja rubnjaka, te se nanose slojevi posteljice iznad instalacija, dok na dionici dijela Šetališta kneza Branimira završavaju se radovi na oborinskoj kanalizaciji i u tijeku je priprema za izradu stabilizacije kolničke konstrukcije.

2. Grupa: Rekonstrukcija i sanacija Ulice kralja Dmitra Zvonimira

- Izvođač: Tim d.o.o. Nadin 94, 23420 Benkovac

- Radovi započeli: 18. svibnja

- Rok izvođenja: 14 mjeseci

Radovi idu prema završnoj fazi na prvoj dionici Zvonimirove ulice. Završena je mehanička stabilizacija kolnika te nakon toga slijedi asfaltiranje. U drugoj dionici ulice vrše se radovi postavljanja oborinske kanalizacije.

3. Grupa: Rekonstrukcija i sanacija Ulice Antuna Mihanovića

- Izvođač: Strabag d.o.o. Ul. Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb

- Radovi započeli: 23. lipnja

- Rok izvođenja: 12 mjeseci

Završena mehanička stabilizacija kolničke konstrukcije te su započeli radovi postavljanja rubnika.

4. Grupa: Rekonstrukcija i sanacija Velebitske ulice

- Izvođač: Strabag d.o.o. Ul. Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb

- Radovi započeli: 6. travnja

- Rok izvođenja: šest mjeseci

Radovi završeni, dionica je tehnički ispravna i otvorena za promet. Projektom je izgrađen prometni dio kolnika Velebitske ulice s pripadajućim parkingom, pješačka staza koja se nadovezuje na Ulicu Antuna Mihanovića, te instalacije vodovoda, odvodnje, javne rasvjete i telekomunikacijske mreže.

5. Grupa: Rekonstrukcija dijela ceste Miranje - kamenolom Somar

- Izvođač: Strabag d.o.o. Ul. Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb

- Radovi započeli: 17. travnja

- Rok izvođenja: sedam mjeseci

Radovi završeni, dionica je tehnički ispravna i otvorena za promet. Rekonstrukcijom je obuhvaćena dionica od 900 metara kroz naselje Miranje, a izvršeni su radovi asfaltiranja kolnika, izgradnje nogostupa te ugradnja pripadajuće infrastrukture oborinske odvodnje i javne rasvjete.