Od ponedjeljka će se otvoriti novi trijažni ulaz Opće bolnice Zadar za djelatnike i pacijente.

Na ulazu su postavljena dva kontejnera u kojima će raditi medicinsko osoblje zaduženo za trijažu.

Kako bi se olakšalo kretanje i smanjio broj kontakata, ispred ulaza u Bolnicu su postavljeni sigurnosni znakovi i smjernice, te je organizirana trijaža i ulazak zasebno za djelatnike i zasebno za pacijente.

Svi posjetioci uključujući i djelatnike obvezni su pristati na mjerenje temperature pri ulasku u Bolnicu. Iz OB Zadar poručuju da se pacijenti i dalje drže svih epidemioloških preporuka.