Statičar je obišao sve objekte čiji su vlasnici prijavili štetu od potresa jačine 4.7 po Richteru, koji je u nedjelju u 14:15 sati uznemirio građane. Prva na rasporedu bila mu je crkva Male Gospe uz pripadajući župni ured u Selinama, nakon čega je obišao još pet privatnih objekata, odnosno kuća.

- Hvala Bogu, kod svih objekata utvrđeno je kako su pukotine takve naravi da ne narušavaju strukturu objekta. Bilo nam je važno znati može li crkva uopće koristiti. Pukotine na zidu ne predstavljaju nikakvu opasnost, rekao nam je načelnik Starigrada Krste Ramić.

Nastavno na to zasad usmeno izvješće, nema elemenata za proglašenje elementarne nepogode, što znači i da će svatko morati sam sanirati štetu na svom objektu, koja srećom nije velika.