Prvi rektor Sveučilišta u Zadru, prof. dr. Damir Magaš postao je profesor emeritus. Taj počasni znanstveni status kojeg je odobrio Senat Sveučilišta, omogućit će dr. Magašu da i nakon odlaska u mirovinu nastavi predavati na Odjelu za geografiju.

Profesor Magaš lani je dobio nagradu za životno djelo Grada Zadra.

Znanstveno- nastavno zvanje profesora u trajnom zvanju u rujnu ove godine zaradio je i zadarski specijalist, dr. sci. Neven Skitarelić. prim.dr.med. Otorinolaringolog. 

On 20 posto svog radnog vremena u Bolnici, dr. Skitarelić izdvaja za rad u akademskoj zajednici.

Osim Sveučilišta u Zadru, predaje i na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Dr. Skitarelić jedan je od troje autora strategije znanstvenog istraživanja na osnovu koje je tijekom prvog vala korone, zadarska bolnica dobila dopusnicu za oživljavanje znanstvene jedinice.