Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju i Zavičajni muzej Benkovac organiziraju dan otvorenih vrata arheoloških istraživanja na lokalitetu Nadin kod Benkovca u cilju upoznavanja zainteresirane javnosti s arheološkim lokalitetom Nadin, rezultatima istraživanja kao i upoznavanja bogate kulturne baštine šireg prostora mjesta Nadin.

Tako zainteresirani mogu provesti ugodan dan u prirodi, puno naučiti o nadinskoj gradini i vidjeti kako u praksi izgledaju arheološka istraživanja.

Sve posjete bit će organizirane u skladu s epidemiološkim mjerama.