Ravnatelj Opće bolnice Zadar Željko Čulina raspisao je novi natječaj za prijem u radni odnos ukupno 15 djelatnika.

Na određeno vrijeme primaju se tri medicinske sestre/tehničara, dva izvršitelja doktora medicine za potrebe Objedinjenog bolničkog prijema, jedan liječnik - specijalist otorinolaringologije (uže specijalnosti iz audiologije i vestibulogije), jedna prvostupnica sestrinstva ili primaljstva, prvostupnik radiološke tehnologije, viši stručni knjigovodstveni referent, referent materijalne imovine, pomoćni radnik u zdravstvu (njegovatelj), pomoćni radnik u kuhinji i spremačica.

Ne neodređeno prima se jedna prvostupnica sestrinstva i viši stručni savjetnik za informatiku.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja (30. listopada). Opća bolnica Zadar zadržava pravo poništenja Natječaja u cijelosti ili dijela natječaja, ne navodeći razloge poništenja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Više informacija o uvjetima prijave potražite na linku.