U sklopu izrade projekta Plan održive urbane mobilnosti (SUMP) funkcionalnog urbanog područja grada Zadra, Grad Zadar organizira prezentaciju pod nazivom „Planovi urbane mobilnosti kao optimizatori prometa u europskim gradovima na primjeru Zadra (SUMP)", koja će se održati dana u utorak 27. listopada u Koncertnoj dvorani braće Bersa u Kneževoj palači, s početkom u 11 sati.

Prezentacijom će se obuhvatiti izrada Plana održive urbane mobilnosti (SUMP) funkcionalnog urbanog područja grada Zadra te će se predstaviti primjeri dobre prakse SUMP-a u svijetu.

Prezentacije će održati Božo Cicvarić (Ernst & Young savjetovanje, Zagreb) koji će pojasniti što SUMP znači za grad Zadar te Frederic Lloveras (voditelj Odjela za planiranje prometa, MCRIT SL, Barcelona), koji će se priključiti prezentaciji putem video linka i koji će na konkretnom primjeru opisati zašto je SUMP općenito važan za druge gradove.

O PROJEKTU:

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture uz podršku tvrtke Ernst & Young Savjetovanje u postupku je izrade SUMP-a Grada Zadra.

SUMP Grada Zadra je inovativni način planiranja gradskog prometa koji na prvo mjesto stavlja čovjeka, a cilj mu je povećanje održive urbane mobilnosti uz pristupačnost odredišta i usluga, smanjenja negativnih utjecaja na okoliš i povećanja kvalitete života za stanovnike i dionike Grada Zadra.

Prezentacija će se održati sukladno epidemiološkim mjerama i propisima Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.