Gradsko vijeće u srijedu će donijeti odluku o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambeno-poslovnog naselja uz Murvičku ulicu. Nakon gradnje zgrada na lokaciji nekadašnje Tvornice kruha, slijedi jednako veliki građevinski pothvat na nedalekoj parceli, na kojoj je nekada bio pogon Kemoplasta. Zgrade su trebali prije dosta vremena graditi Slovenci, ali je projekt propao zbog makinacija oko Nove kreditne banke Maribor i stečaja Mariborske nadbiskupije, koje su na tamošnjim sudovima dobile sudski epilog.

Teren je otkupila zagrebačka tvrtka BMP ASSET, kojom upravljaju Željko Petković, Mateo Borojević i Zdenko Međimorec. Gradskom vijeću uputili su prijedlog odluke o izmjeni DPU, kojega bi oni sami financirali. Iako je preporuka sudova da planove izrađuju jedinice lokalne samouprave, jer se time jamči zaštita javnog interesa, gradovi i općine često taj trošak prepuštaju investitoru, koji onda može maksimalno opteretiti postojeće prostorne resurse.

- Zainteresirana stranka je pismom namjere ukazala na potrebu za preispitivanjem i korekcijom prostorno planskih rješenja na neizgrađenom dijelu obuhvata Plana. Budući da je Detaljni plan uređenja stambeno-poslovnog naselja uz Murvičku cestu na snazi od 2008. godine, a do danas je realiziran samo manji dio planiranog naselja potrebne su izmjene i dopune predmetnog Plana čime bi se stvorili preduvjeti za dovršenje predmetne zone, navodi se u prijedlogu što ga potpisuje predsjednik Gradskog vijeća Zvonimir Vrančić.

Na području obuhvata Plana zemljište je namijenjeno izgradnji građevina i uređenju površina koje imaju stambeno poslovnu namjenu, uz koje se mogu realizirati komunalne, prometne i infrastrukturne građevine. Sve troškove vezane za izradu Plana snosit će BMP Asset d.o.o.