Hoće li otpad iz Grada Zadra i još 18 gradova i općina na kraju završiti na deponiju „Kljakovača" u Bilišanima, ili je to rekla-kazala stvar, kako je na jučerašnjoj Skupštini Zadarske županije sugerirao župan Božidar Longin? Glasinama nije uvijek za vjerovati, ali u Zadru se uvriježilo da se glasine nakon kratkog vremena pretvore u stvarnost, pa je županijski vijećnik i ekološki aktivist, iz opreza, upozorio o kakvom se mogućem ekološkom problemu radi.

- Već i samo postojanje deponija na ovoj lokaciji je po sebi ekocid, jer se u blizini nalazi vodocrpilište. I ranije sam problematizirao tu lokaciju, jer se pokazalo da je mazut s Glinice iscurio u Zrmanju dva kilometra od mjesta gdje je proliven. I ovaj otpad kroz podzemne vode može doći do izvorišta vode, pa moramo inzistirati na što bržoj sanaciji postojećeg deponija. Ta kazeta koja je bila predviđena za sanaciju obrovačkog otpada zatrpat će uz nove količine se za 10 mjeseci. Prihvat novog otpada produžio bi proces sanacije i povećao rizik zagađenja najvećeg izvorišta pitke vode u Zadarskoj županiji, rekao je Matić.

Marjana Botić upozorila je kako je izgubljeno dragocjeno vrijeme, a problem po njoj neće riješiti niti dovršetak Centra za gospodarenje otpadom u Biljanima Donjim.

- Ako mislite dati naputak jedinicama lokalne samouprave da se otpad razbacuje u razne rudnike i vrtače to je protuzakonito, kao i odlagati na preostala neusklađena odlagališta, koja se također trebaju zatvoriti. Kada se sagradi CGO, svaka tona otpada na njegovim vratima koštat će 80 eura, tko će to platiti? Jedino rješenje je razdvajanje otpada, da se ne kupuju kontejneri koji nemaju svrhu.

Longin je rekao kako nema informacija o novoj lokaciji deponija te kako ne može govoriti u ime gradova i općina. Vjeruje i kako će se s problemom uspješno suočiti županijski vijećnik i novi direktor zadarske Čistoće Ivan John Krstičević.