Završetak Centra za mlade i aneksa Gradske knjižnice u sklopu EU projekta predviđen je do idućeg ljeta. Jučer je započala rasprava o tome tko će i kako upravljati tim prostorom od 3.400 metara četvornih, koji bi trebao zamijeniti nekadašnji Omladinski dom, odnosno Dom hrvatske mladeži u suvremenom obliku.

Prema prijedlogu autora, zadarskih sociologa Željke Tonković i Krešimira Krole te Ane Žuvele iz Zagreba, u smjernicama za upravljanje koje su jučer predstavljene, radni naziv Centra za mlade preimenovat će se u Centar za suvremenu kulturu, umjetnost i mlade. Proizašlo je to iz sugestija ispitanika koji su upozorili da se dosadašnjim nazivom isključuju ostali aktere tzv. nezavisne kulturne scene i udruga civilnog društva.

Sudioničko upravljanje, također je jedan od novih termima koji se provlači u izradi smjernica, naručenih u sklopu EU projekta ZadrugArt. Bit će to proces kojim bi se trebalo doći do optimalnog modela upravljanja budućim Centrom. Izrađivači smjernica ponudili su pet modela, a sve se zapravo svodi na to tko će financirati održavanje prostora i tko će odlučivati o tome tko će ga i zašto koristiti. Može li biti drugačije?

Jučerašnje predstavljanje smjernica u dvorištu Gradske knjižnice

Zadar je u svojoj nedavnoj prošlosti imao dva primjera koja su neslavno završila iako je bio potentan program Artikultura u kino Pobjedi, a loša zamjena u oronulom kazalištu lutaka u Jazinama. U međuvremenu se nije puno toga promijenilo na toj sceni tzv. nezavisne kulture. Koliko će ona u godinu dana ojačati svoje potenecijale u EU procesu koji se nudi, znat će po izboru konačnog modela upravljanja.

Do tada na istu temu najavljena je konferencija s panel raspravom na temu sudioničkog upravljanja u Kneževoj palači 23. listopada.