U današnjoj emisiji „Stvoreni za Nebo" imali smo gosta, fra Antu Kekeza koji nam je uputio nekoliko prigodnih riječi u svezi trenutačne situacije u svijetu.

Grčki izričaj riječi „kriza" ima u sebi pozitivu, ona bistri poglede. Tako i ova kriza, možda razbistri nešto kod nas osobno. Ona će iznjedriti opće dobro. Vrijeme je trenutačno tako. Prisutna je jedna histerija straha i panike, koja ne bi trebala biti svojstvena kršćaninu. Ta histerija straha producira izoliranost ljudi, ta izolacija doprinosi različitim bolestima. Broj pacijenata u duševnim bolnicama povećao se dokazujući kako izolacija, ne druženje te distanca, utječu na tijelo i psihu.

U ovakvim situacijama možemo uvidjeti svoju krhkost i manjkavost, kao i ovoga svijeta koji predstavlja jedinu zajedničku kuću. U pravilu, ne smije biti ekonomija dominantna jer se čovjek u njoj pogubi zaboravivši na solidarnost s bližnjim i s čovjekom u potrebi. Tu se mora ostvariti civilizacija ljubavi. Kriza je doprinjela da se više razumijemo kroz riječ „ljubav". Važna je i znanost, medicina bez koje ne možemo. Toliko je napredovala da će zasigurno iznaći rješenje. No, medicina nije sve, vidimo njena ograničenja.

Nadalje, ljestvica vrednota koja je bila dominantna vraća se - obitelj je stožer i temelj ovoga svijeta. U ovoj krizi obitelji su bile više na okupu, roditelji i djeca su se više družili. Teško je to bilo održavati u svijetu gdje je ekonomija dominantna, kao i rad, novac te materijalno. Kriza nas je poučila što je bitno i nebitno u životu. Otkrili smo univerzalne vrijednosti u životu koje su bile ignorirane. Žeđ i glad tolikih ljudi mogla se vidjeti kada se nisu mogli dobiti sakramenti, trebala im je nadnaravna snaga jer, kad nema euharistije nema niti Crkve, kada nema Crkve nema srca. Sve je onda ugroženo.

Usprkos strahu i panici, kada otvorimo vrata Kristu, nestaju negativni osjećaji, imamo malo više vjere, nade, povjerenja i pouzdanja u Gospodina. Tolike krize prođu kroz život pa će i ova. Poslije ove krize razbistrit će se stvarnost na globalnoj i individualnoj razini kad je u pitanju dobro čovjeka, budućnost zajedničke kuće i ovoga svijeta, zaključio je fra Ante.