HGK-ŽK Zadar poziva zainteresirane na online završni događaj projekta EU 4helix+, programa Europske unije Interreg Mediteran. Događaj pod nazivom 4HELIX+: success off cross-fertilization će se održati online u obliku web konferencije u utorak, 20. listopada od 9:00 do 14:00 sati.

Službena gospodarska, industrijska i brodarska komora Sevilla je domaćin posljednjeg događaja projekta 4helix+, jednodnevnog internetskog i fizičkog događaja koji se sastoji od interaktivnih okruglih stolova, koji okupljaju partnere na projektu, dionike i javne organizacije iz sektora plave ekonomije, kao i MSP-e nagrađene pilot-akcijom projekta iz cijelog područja Euro-mediterana (Španjolska, Portugal, Francuska, Italija, Grčka, Hrvatska i Albanija).

Ovi su sastanci namijenjeni poduzetnicima, operaterima i institucijama plave ekonomije, kao i kreatorima politike koje zanimaju inovacije i konkurentnost MED regije u sektoru plave ekonomije. Važnost plave ekonomije u mediteranskom gospodarskom i kulturnom krajoliku danas je vrlo jasna, a događaj će se usredotočiti na to kako trenutna situacija utječe na sektor i koje mogućnosti mogu nastati na tržištu. Pružit ćemo komparativne perspektive i ispitati različite scenarije u sektoru u sadašnjosti te raspraviti o budućnosti.

Drugi okrugli stol bit će prilika za zaokruživanje iskustva 4helix+ sa stajališta nagrađenih plavih MSP-a koji će analizirati utjecaj pilot akcije na njihove aktivnosti i pružiti povratne informacije o "cross fertilization" pristupu.

Posljednji okrugli stol će preispitati različite perspektive politika plavog gospodarstva na području Mediterana s ambicijom pružanja analize različitih strateških dimenzija: regionalne, lokalne i dimenzije financiranja, zahvaljujući stručnjacima u tom sektoru.

Na događaju će se također izložiti provedba projekta 4helix+ kroz prezentaciju uspostavljenih alata i inicijativa.

HGK - Županijska komora Zadar je jedan od deset partnera projekta 4helix+. U sklopu projekta dodjelilo se 48 vaučera u osam pilot-regija ovog projekta, od čega šest vaučera u Zadarskoj županiji. Dobitnici inovacijskih vaučera jesu: Foka d.o.o., Magic Croatia d.o.o., Zara agent d.o.o., Ribarski obrt Milivoj Blaslov, LANĐIN obrt za morski ribolov, trgovinu i turizam, Shuttle Tours d.o.o.

Zainteresirani za sudjelovanje na događaju prijaviti se mogu na stranici: https://camaradesevilla.com/eventos/?id=6300.