Zadarska županija raspisala je javni natječaj za prijem dvoje matičara. Službenici se primaju u Upravni odjel za povjerene poslove državne uprave, proizašao iz nekadašnjeg Ureda državne uprave. Iako bi se očekivalo da će zbog spajanja biti viška radnika, za neka radna mjesta poput ovoga utvrđen je manjak, pa tako županija zapošljava po jednog matičara u Zadru i u Pagu.

Oba radna mjesta raspisana su na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca. Kandidati moraju imati srednju stručnu spremu upravne, ekonomske škole ili gimnazije, te najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. Javni natječajni postupak obuhvaća obaveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

Matičari inače vode i verificiraju matice rođenih, vjenčanih i umrlih, registar životnog partnerstva te evidenciju o hrvatskom državljanstvu, izdaju potvrde, ali su u posljednje vrijeme sve više zaposleni oko pripremnih radnji i sklapanja brakova u građanskom obliku ili sklapanja životnog partnerstva osoba istog spola.
Pisane prijave na javni natječaj podnose se do 24. listopada.