Poznato je kako se mandarine uglavnom prodaju na tržnici uz plaćanje najma za štand, ali u Zadru postoje dva specijalna prodajna mjesta. Jedan je na pristupu zadarskoj rivi, za koji nadležni u Gradskoj upravi daju dozvolu. Ovakva prodaja u ulici Stjepana Radića sigurno nije dopuštena, a pogotovo ne na parkirnom mjestu.

Međutim, nadležne službe i inspekcija pored toga prolaze, a da ne vide, kako je za sličan slučaj u blizini ukazao gradski vijećnik Mladen Malta.