Na odlagalištu Sv. Kuzam u Pagu započeli su radovi na realizaciji druge faze sanacije. Radovi obuhvaćaju izgradnju obodnog nasipa na izvedenom brtvenom sustavu i izgradnju dijela sustava za prihvat procjednih voda sa spojem na izvedeni sustav, a sve radi prihvata novog otpada od oko 22.800 m3, javlja Radio Pag.

Kako bi se na južnom dijelu odlagališnog prostora, odnosno na novoj plohi mogao odlagati neopasni otpad s područja Grada Paga i Općine Povljana, potrebno je izvesti novi obodni nasip, čija je funkcija osigurati stabilnost svog odloženog otpada te spriječiti prelijevanje procjednih voda izvan izvedenog temeljnog brtvenog sustava. Pravomoćna građevinska dozvola ishodovana je u travnju 2019. godine, a predviđeno vrijeme trajanja radova je 6 do 9 mjeseci. Vrijednost radova uređenja i sanacije odlagališta Sv. Kuzam - Etapa 1., Faza 2. iznosi 2.171.975 kuna s PDV-om.

Grad Pag financira radove u iznosu od 25%, a 75% sredstava osigurano je iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Radove izvodi tvrtka G.T. Trade d.o.o. iz Splita.