Odjel za zdravstvene studije Sveučilišta u Zadru i HLZ Podružnica Zadar organiziraju skup iz područja povijesti medicine koji će se danas od 10 do 12 sati održati u Skradinu. Skup je potaknut činjenicom o izdavanju prve liječničke diplome na području Hrvatske i to na tadašnjem medicinskom fakultetu u Zadru liječniku Juliju Piniju koji je najviše djelovao u Skradinu. Uz to će se osvijetliti zdravstvena situacija u prvoj polovici 19. stoljeća u Dalmaciji u općem društveno-političkom kontekstu.

Skup će biti prenosen putem društvene mreže na poveznici

U svom predavanju, doc.prim.dr.sc. Petar Lozo istaknut će da se vrijeme održavanja skupa podudara se s obilježavanjem dana grada Skradina, 209.-om godišnjicom izdavanja prve medicinske diplome u Hrvatskoj i 1600.-tom obljetnicom smrti Sv. Jerolima, zaštitnika Dalmacije, znanja i kršćanskog identiteta te teologa, prevoditelja, knjižničara, učitelja i studenata koji se slavi 30. rujna.