U sumrak siječanjskog dana 2019. godine na deponiju u Diklu stigao je ministar zaštite okoliša Tomislav Ćorić. Na stranici Grada Zadra objavljeno je kako je posjet ministra, na koji nisu bili pozvani novinari, bio zbog plana sancije deponije i stvaranja još jedne plohe za odlaganje smeća. Ministar je prije 18 mjeseci na deponiji u Dikilu, napisano je na stranici Grada Zadra, "predložio i terminski plan aktivnosti kako bi se već ove godine započelo sa sanacijom". 

Što je Grad Zadar po tom pitanju napravio pitali smo i nakon dva dana dočekali odgovor:

Odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša izvršio je u okviru financijske podrške resornog ministarstva sve svoje zakonske obveze zadanog hodograma aktivnosti uključujući i idejno rješenje koje navodite.

Pravne službe Grada Zadra (UO za gospodarenje gradskom imovinom, zaključkom Gradonačelnika) koordiniraju rješavanje imovinsko pravnih odnosa s nadležnim ministarstvima i Upravnim odjelom za povjerene poslove državne uprave Zadarske županije.

Uz preduvjet rješenja imovinsko pravnih odnosa i korekcije Odluke o dinamici i redoslijedu zatvaranja odlagališta Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Grad Zadar spreman je za aplikaciju za sredstva potrebna za pokretanje sanacije deponija u Diklu, napisali su diplomatski odgovor za javnost iz Ureda gradonačelnika.

Zadarski gradonačelnik Branko Dukić, začudo, imao je spreman odgovor na novinarski upit povodom inspekcijskog rješenja o zatvaranju deponije u Diklu. Kako i ne bi kada je to studijom najavljeno još 2016. godine da kapacitet deponije u Diklu završava u listopadu 2020. Do te godine nije, a trebat će još dvije godine da se završi Centar za gospodarenje komunalnim otpadom u Biljanim Donjim. Tek tada je najavljena sanacija deponije u Diklu.

No, ministar Tomislav Ćorić tražio je da se sa sanacijom započne lani, a gradske vlasti čekaju da im EU za to da novac preko njegovog ministarstva. Je li gradonačelnik Splita, Andro Krstulović Opara toliko čekao Zagreb da dobije novac  za  sanaciju Karepovca (Diklo je po veličini iza Jakuševca i splitskog odlagališta) tijekom koje su građani udisali nesnosni smrad. Nije, kao njegovi prethodnici, ali je to napravio ne čekajući gradnju centra u Lečevici, koja tko zna kad će.

Gradonačelnik Grada Zadra u prijelaznom razdoblju, do otvaranja Županijskog centra za gospodarenje otpadom, pitanje privremenog odlaganja otpada dogovara s resornim ministarstvom, napisano je iz njegovog ureda. 

Sjeća li se tko još tog dana u listopadu 2019. godine kada je ministar Ćorić trebao doći u Zadar radi dogovora o tome da se smeće iz Biograda i Pakoštana dovozi na deponiju u Diklo. Naravno da ne kada je puhala takva bura da ministar zaštite okoliša još uvijek nije stigao u Zadar radi dogovora o Diklu. 

Kao što nismo dobili odgovor od gradonačelnika Zadra jesu li gradske službe pripremile kasetu u Diklu, kako je to dogovoreno u siječnju 2019. godine, ili će se smeće do 2022. odvoziti na neku drugu deponiju koju im ministar Ćorić odobri. Ceh će i tako plaćati građani.

Deponija u Diklu političko je pitanje zadarskog HDZ-a koje je inspekcijskim rješenjem pušteno u javnost i prepušteno nekom drugom da odlučuje gdje će putovati zadarsko smeće.