Manjak u gradskom proračunu nastao najvećim dijelom zamiranjem gospodarskih aktivnosti uslijed koronavirusa Biograd na Moru planira nadoknaditi prodajom zemljišta u Komunalno-servisnoj zoni "Bučina". Na gradskim stranicama objavljen je natječaj kojim se prodaje kat. čest. br. 2501/17 površine 14.991 m2, a s obzirom na utvrđenu cijenu zemljišta u iznosu od 541,65 kn/m2, početna kupoprodajna cijena za predmetnu nekretninu iznosi 8,1 milijun kuna. Ovu ili neku drugu cijenu postignutu na natječaju platit će kupac koji se obveže platiti iznos u tri jednake godišnje rate. Za jednokratnu uplatu Grad odobrava popust od 25 posto.

Pravo sudjelovanja u kupnji nekretnina iz točke I. ove Odluke imaju domaća i strana trgovačka društva i obrti ako ispunjavaju Zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva, uz uplaćenu jamčevinu od 2 milijuna kuna.

Komunalno - servisna zona «Bučina» smještena je u sjeveroistočnom dijelu grada, udaljena je od magistrale stotinjak metara. U zoni je planirana izgradnja manjih pogona (obrti) s čistom tehnologijom, koji ne smiju zagađivati okoliš. Ukupna površina zone iznosi 133.840 m2, a za izgradnju pogona planirana je površina od 106.049 m2.