Poštovani,

Šaljemo vam reagiranje na tekst pod naslovom „ Ministarstvo dokazuje da su lani poslali građevinsku Sarag Gaženice, a Grad je tek sad traži", objavljen dana 22.rujna 2020. godine na portalu 057 info i očitujemo se kako slijedi:

Odredbom članka 84. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu određeno je da se rješenje o komunalnom doprinosu donosi po pravomoćnosti građevinske dozvole odnosno rješenja o izvedenom stanju, a u slučaju građenja građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole nakon prijave početka građenja ili nakon početka građenja.

U trenutku kad Grad Zadar dobije službenu potvrdu Ministarstva da su u konkretnom slučaju ispunjeni svi zakonski uvjeti za obračun komunalnog doprinosa, pristupit će se izradi rješenja.

Slijedom navedenog ovim se putem negiraju sve one insinuacije navedene u predmetnom članku bez obzira da li su samo maliciozne ili rezultat nepoznavanja materije od strane autora, a obavještavamo Vas da Grad Zadar ubuduće neće komentirati članke o postupcima u tijeku.

S poštovanjem,

Marina Mihovilović Pajkin, dipl. novinar

Pomoćnica pročelnika za informiranje i odnose s građanstvom