Ministarstvo unutarnjih poslova izvršilo je prijavu projekta „Energetska obnova zgrade Policijske postaje Obrovac na adresi Put Grkovca 12, Obrovac" na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora".

Prijavljeni projektni prijedlog zadovoljio je sve faze postupka dodjele bespovratnih sredstava te je Ministarstvu unutarnjih poslova odobreno financiranje projekta. Sukladno tome je dana 9. kolovoza 2019. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava te ukupni prihvatljivi troškovi projekta energetske obnove zgrade PP Obrovac iznose 2.428.342,71 kuna od čega je 894.620,27 tisuća kuna bespovratnih.

Ugovor o radovima zaključen je dana 30. ožujka 2020. godine sa tvrtkom Mozaik-PB d.o.o. Zadar na iznos od 2.411.323,93 kune s PDV-om i s rokom izvođenja od 6 mjeseci. Stručni nadzor nad izvođenjem radova povjeren je tvrtki Gin Company d.o.o. Zadar. Uvođenje izvođača u posao provedeno je 11. svibnja 2020. godine, sa rokom završetka radova 11. studenog 2020. godine.

Objekt na adresi Put Grkovca 12 , izgrađen je 1970. godine, a dograđen 1984. godine. Zgrada je upravna, smještena je u objektu neadekvatnih konstrukcijskih elemenata u smislu energetske učinkovitosti. Rekonstrukcijom objekta za potrebe policije pridonijet će se poboljšanju uvjeta boravka zaposlenika i korisnika te smanjenju troškova poslovanja. Na objektu se planira provesti mjera toplinske izolacije vanjskih zidova, ravnog dijela krova, povećanje toplinske zaštite ukopanih zidova, zamjena postojeće vanjske stolarije, zamjena postojeće rasvjete u objektu, te ugradnja visokoučinkovitog sustava grijanja i hlađenja objekta čime će se postići značajne uštede u potrošnji energije, odnosno sam cilj ovog projekta - povećanje energetske učinkovitosti zgrade.

Svrha projekta je privođenje predmetnog objekta arhitektonskoj funkcionalnosti, višoj energetskoj učinkovitosti, te uporabi obnovljivih izvora energije, što će izravno utjecati na kvalitetu boravka korisnika i zaposlenika u objektu, bolje uvjete rada zaposlenih, te omogućiti potencijalni razvoj i novu kvalitetu pružanja usluga u ustanovi.

Na predmetnom objektu planirana je ušteda energije Qh,nd od 54.489,92 kWh/a, odnosno 70,51%, a smanjenje emisije CO2 92,29%.